Vanliga frågor och svar

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna som har med Teknikåttans tävlingar att göra. Frågor och svar redovisas rubrikvis så att det blir lättare för dig att hitta just det du söker. Om dessa frågor och svar inte hjälper dig, så kan du alltid kontakta oss, för allmänna frågor via info@dev.teknikattan.se eller specifika frågor via ”ditt” lärosätets kontaktperson.

Lärarinloggning/lärarkonto/nytt lösenord

Hur skapar jag ett lärarkonto?

På sidan ”Lärarinloggning” hittar du instruktioner till hur du skapar ett lärarkonto.
Länk till lärarinloggning

Hur anmäler jag min klass?

När du skapat ditt lärarkonto, hittar du i inloggat läge mer instruktioner om hur du anmäler en eller flera klasser till Teknikåttans frågetävling och Konstruktionsuppdraget.

Får man en bekräftelse efter att man har skapt ett lärarkonto?

Nej, men prova gärna att logga in direkt med dina inloggningsuppgifter. På din Lärarsida associerar du dig med en eller flera skolor, anmäler klasser till tävlingarna samt hanterar dina kontouppgifter.

Mitt lösenord fungerar inte/jag har glömt bort mitt lösenord/jag kan inte logga in på mitt lärarkonto, vad ska jag göra?

Gå till sidan för Lärarinloggning, klicka på Glömt lösenord och följ instruktionerna. Du kommer då att få ett e-postmeddelande om lösenordsåterställning. Klicka på länken i mailet och skapa sedan ett nytt lösenord. Om du inte får något e-postmeddelande om lösenordsåterställning, bör du kontrollera om meddelandet har fastnat i ditt spamfilter eller hamnat bland skräpmejlen. En annan orsak till att man inte kan logga in kan vara att man har angett felaktig e-postadress vid registreringen/inloggningen. Dubbelkolla att din e-postadress är korrekt ifylld. Om du har skapat ett konto med felaktig e-postadress, så kan du skapa ett nytt konto med korrekt adress. Ytterligare en anledning kan vara att man inte har kryssat i att man ger sitt medgivande att Teknikåttan samlar in och sparar dina personuppgifter enligt GDPR. Om inget ovanstående fungerar maila till info@dev.teknikattan.se så hjälper vi dig.

Vad ska jag göra när jag inte hittar min skola i listan när jag ska associera mig med en skola?

Hör av dig till din kontaktperson på det lärosäte som administrerar tävlingen i din region, så lägger vi in din skola i systemet. Länk till kontaktpersonlista.

Ska jag skapa ett nytt lärarkonto varje år?

Nej, du ska använda samma lärarkonto varje år.

Min kollega anmälde min klass, jag har inget eget lärarkonto. Hur gör jag?

Den lärare som har anmält klasser på en skola administrerar de anmälda klassernas tävlande. Läs vidare här nedanför.

Tävlingskoder (klasskoder) och elevinloggning

Var hittar jag tävlingskoderna (klasskoderna) för anmälda klasser?

Tävlingskoderna hittar på din ”Lärarsida” Länk till din lärarsida via lärarinloggningen.

Får man en bekräftelse med tävlingskoderna via e-post då man anmäler klasser till tävlingen?

 Nej, det skickas inte ut något e-postmeddelande med klasskoder eller bekräftelse på anmälda klasser. Logga in på din ”Lärarsida”  för att se vilka klasser som är anmälda och för att se aktuell tävlingskod för respektive klass.
Länk till din lärarsida via lärarinloggningen.

Kan man dela med sig av tävlingskoden till en kollega?

Ja, man kan dela med sig av tävlingskoder till en kollega som ska genomföra kvaltävlingen. Kollegan hänvisar de tävlande eleverna till ”Elevinloggningssidan” där de loggar in med sitt namn, juridiskt kön och sin tävlingskod (klasskod).
Länk till Elevinloggningssidan

Hur loggar de tävlande eleverna in, då de ska tävla?

Eleverna loggar in med sitt namn, juridiskt kön och tävlingskod (klasskod). Följ instruktionerna på ”Elevinloggningssidan”.
Länk till elevinloggningssidan.

Inloggningen krånglar för eleverna.

Avvakta någon minut och försök igen. När många klasser runtom i hela Sverige tävlar kan systemet bli överlastat. Hör av dig till info@dev.teknikattan.se om problemet kvarstår.

Problem under pågående kvaltävling

Tiden för koden har gått ut innan vi har börjat tävla. Vad gör jag?

När den första eleven loggar in med sin tävlingskod (klasskod) så startas en begränsad tid för klassen att genomföra Kvaltävlingen. Det har hänt att en lärare har testat att logga in som elev och därmed startat tiden innan eleverna ska tävla. Om detta skulle hända så kan man generera en ny tävlingskod via Lärarsidan innan eleverna i klassen börjat tävla.

Eleverna kan inte logga in/blir utloggade från tävlingssidan, vad gör man?

Om möjligt, försök att logga in igen, en stund senare.

Måste alla elever på skolan genomföra kvaltävlingen vid samma tillfälle?

Varje klass som deltar med samma tävlingskod (klasskod) behöver göra det samlat vid ett och samma tillfälle pga tidsgränsen. Olika klasser på skolan kan delta vid olika tillfällen, men då bör man beakta risken för fusk bland eleverna, som då potentiellt kan dela med sig av frågeinnehållet till andra elever.

Mina elever har fuskat och hjälpt varandra – hur påverkar det resultatet?

Om du upptäcker fusk i klassen och eleverna har skickat in resultatet, kontakta ditt lärosäte för att rådgöra hur ni hanterar detta bäst.

Hur stora eller små måste klasserna vara för att delta i Teknikåttans frågetävling ?

En tävlande klass kan ha olika många elever men det är hela ordinarie klassen som ska tävla. För att gå vidare till region- och riksfinalen måste man vara min. 10 elever och max. 35 elever.

Hur ser reglerna ut för Teknikåttans frågetävling?

Här kan du läsa mer om reglerna.

Konstruktionsuppdraget

Hur går konstruktionsuppdraget till?

Har du frågor om Konstruktionsuppdraget? Länk till frågor och svar.

Övriga frågor

Jag har delat upp klassen i flera grupper under tekniklektionerna. De har deltagit i tävlingen som grupper och inte som klasser. Vem ska representera klassen om gruppen går vidare från kvaltävlingen?

Det är läraren som beslutar hur gruppindelningen ser ut då ni deltar i tävlingen. Vi förväntar oss dock att gruppen/klassen som tävlar i Kvaltävlingen, motsvarar den undervisningsgrupp som till vardags gäller på skolan. Om en grupp går vidare från kvaltävlingen, är det även denna konstellation av elever som ska tävla i regiontävlingen. Vi vill dock poängtera att sk. ”toppning” av grupper inte är tillåtet. D.v.s. att man samlar högpresterande elever i en grupp/klass, särskilt för att försöka lyckas bättre i tävlingen.

Presenteras Teknikåttan bara på svenska?

Ja.

Var hittar jag tävlingsresultatet?

Projektledaren som administrerar Teknikåttan på det lärosäte som din skola tillhör kommer att meddela resultatet från kvaltävlingen i respektive region via e-post.

Var hittar jag svaren på kvaltävlingsfrågorna?

I slutet av februari presenteras svaren på kvaltävlingsfrågorna i en film på Teknikåttans hemsida.

Kan jag se mina elevers enskilda resultat?

På Lärarsidan kan man alltid se vilka elever som har tävlat i ens klasser, men elevernas enskilda poängresultat visas inte.

Går det att genomföra tävlingen trots att min skola just nu bedriver distansundervisning?

Ja, tävlar era elever hemifrån så vill vi dock att ni genomför tävlingen som del av en lärarledd lektion i Google Meet eller något liknande videoverktyg.