T8 Konstruktionsuppdrag

Utmana klassen och konstruera en spektakulär kedjereaktion som slutar med att en korv läggs i ett bröd. Tiden från att maskinen startar till dess att korven ligger i brödet ska vara upp till 2 minuter.

Skapa en spektakulär kedjereaktion

Konstruktionsuppdraget är en teknikutmaning och tävling för elever i åk. 8 – hela klassen utmanas i kreativitet och innovationsförmåga. Det gäller att tillsammans konstruera den fiffigaste lösningen på ett givet problem och presentera den i en film. Klasserna bedömer andras bidrag och röstar fram sina favoriter. I konstruktionsuppdraget får eleverna arbeta självständigt, söka kunskap, använda sitt matematiska tänkande och omsätta idéer i handling. Tävlingen arrangeras av tio universitet och högskolor och är helt kostnadsfri.

Anmälan

1 sep. – 14 feb. Anmäl din klass via länken nedan.

Bidrag

18 feb – 28 feb. Då ska klassens bidrag skickas in. Låt eleverna ställa frågor under arbetes gång till Teknikåttans forskare och lärare. Frågorna och svaren publiceras nedan på denna sida.

Bedöming

10 mars – 21 mars. Under denna period ska klassen bedöma andras bidrag.

Prisutdelning

29 april presenteras vinnarna på Teknikåttans webbplats.

Uppdraget

Konstruera en spektakulär kedjereaktion som slutar med att en korv läggs i ett bröd.

Tiden från att maskinen startar till dess att korven ligger i brödet ska vara upp till 2 minuter. Ni är fria att använda vilka material ni vill i er konstruktion, men använd gärna återvunna material.

När konstruktionen är klar ska ni filma kedjereaktionen och ladda upp filmen på Youtube på ett valfritt konto. En länk till filmen skickas till Teknikåttan. Filmen får inte innehålla några identifierbara människor och ska visa hela förloppet i en enda tagning:

 1. Filmen ska visa hur ni sätter igång kedjereaktionen.
 2. Filmen ska visa hur kedjereaktionen fungerar.
 3. Filmen ska visa tydligt hur korven läggs i brödet
 4. Om maskinen ska lägga något på korven, som tex. ketchup eller senap, går det också bra men det ska i så fall rymmas inom de två minuterna.
 5. Hela filmen får vara högst 3 min lång.

Det ingår i tävlingen att ni ska bedöma ett antal andra klassers bidrag utifrån deras filmer. Eftersom en kedjereaktion inte bara är en mekanisk konstruktion utan också har en estetisk dimension kommer troligen en rolig, snygg, oväntad eller komplicerad kedjereaktion ge större chans till en bra placering i tävlingen. Kom ihåg att kedjereaktionen gärna får vara spektakulär! Det betyder dock inte att konstruktionen måste vara stor. En avancerad kedjereaktion kan också rymmas på en liten yta.

Bakgrund

Under nittonhundratalets första hälft var det många som skrattade åt skämtteckningar som visade knasiga konstruktioner och kedjereaktioner där någon enkel uppgift utfördes på ett onödigt komplicerat sätt. Det fanns många olika konstnärer som ritade den typen av teckningar. I England fanns till exempel Heath Robinson, i USA fanns Rube Goldberg och i Danmark fanns det en konstnär som kallades för Storm P.

På senare år har det blivit populärt att lägga ut filmer på nätet som visar spektakulära kedjereaktioner för att väcka uppmärksamhet eller sprida glädje. Ett av de mer kända exemplen är när Honda lanserade en ny bilmodell med hjälp av en kedjereaktion konstruerad av delar från prototyperna av den nya bilen, se klippen nedan. Det finns också Youtubekanaler som visar roliga och spektakulära kedjereaktioner.

Till exempel Josephs’ Machines: https://www.youtube.com/c/JosephsMachines. Att bygga en kedjereaktion kan vara en väldigt lärorik och rolig övning där kreativiteten verkligen kan släppas loss. En kedjereaktion kan innebära en mängd olika energiomvandlingar, så kunskaper inom fysik och mekanik kommer till pass. Ofta ingår också några av de så kallade enkla maskinerna såsom lutande planet, hävstången och blocket i konstruktionerna. För att få maskinen att fungera bra krävs en del planering och uthållighet – hur mycket beror så klart på hur komplicerad den är.

Bedömning

Ni är med och bedömer de tävlande lagens kedjereaktioner!

Er klass kommer att få länkar till ca 6 andra tävlingsbidrag. Ni ska välja ut det ni tycker är det bästa, näst bästa och tredje bästa bidraget och skicka in resultatet till Teknikåttan – konstruktion@dev.teknikattan.se.. Vi tänker oss att det tar maximalt 40 minuter för klassen att genomföra bedömningen. De bästa bidragen går vidare till en sista omgång där en domarjury från Teknikåttan utser pristagarna.

Ni ska bedöma bidragen utifrån dessa kriterier: 

 • Hamnar korven i brödet inom 2 minuter?
 • Hur komplicerad är konstruktionen?
 • Hur underhållande och spektakulär är kedjereaktionen?
 • Hur tilltalande och snygg är designen?

För att er klass ska vara med i tävlingen måste ni delta i bedömningen av andras bidrag.

Priser

De vinnande klasserna i Konstruktionsuppdraget får dela på:

1:a pris 15 000 kr
2:a pris 10 000 kr
3:e pris   5 000 kr

Tips & tricks

Behöver ni inspiration eller nyttiga tips på hur ni kan bygga? En väg kan vara att söka på kedjereaktioner eller någon av ovan nämnda skämttecknare på Internet. Några råd på vägen:

 • Kedjereaktionen drivs typiskt med potentiell energi, den behöver därför laddas upp med sådan på många olika ställen i konstruktionen (ofta något som kan falla nedåt).
 • Det kan vara fördelaktigt att bygga kedjereaktionen i olika delar som kopplas ihop när de har trimmats in så att de fungerar varje gång.
 • Tänk på att bygga så att det är lätt att återställa, ofta behöver kedjereaktionen byggas upp många gånger.
 • Använd gärna låtsaskorv och -bröd (t ex en pinne och kartong) under konstruktionen och utprövandet av kedjereaktionen för att minska
 • Det är enklare att följa förloppet på filmen om det går långsamt. Ofta blir det mycket lättare att se vad som händer då, vilket gör att det är troligare att andra kommer uppskatta er maskin.
 • Involvera hela klassen i projektet! Några kanske är bra på att bygga andra kanske är bra på att filma eller komma med bra idéer.
 • Ha roligt när ni bygger! Om ni bygger något som ni själva tycker är kul kommer säkert andra också tycka det.
 • Även om det skulle vara så att korven missar brödet på slutet så kan maskinen ändå gå vidare i tävlingen om de andra klasserna tycker att den är bra, så ladda upp gärna upp er film i alla fall.
Frågor & svar

I princip är allt tillåtet så länge ni håller er till det som står i uppdraget.

Ni ska bygga en kedjereaktion som efter max två minuter får ner en korv i ett bröd, ni ska filma konstruktionen i en tagning utan klipp och ladda upp filmen på Youtube samt vara med och bedöma några andra klassers bidrag.Har ni frågor under arbetets gång kan ni skicka dessa till konstruktion@dev.teknikattan.se. Kontrollera gärna om svaret redan finns på hemsidan innan ni skickar frågor. Samtliga frågor och svar presenteras nedan.

1 Fråga: Vi vet inte hur vi ska börja. Vilka material behöver vi använda? Ska våra elever hämta saker hemifrån eller hitta på skolan? Ska de arbeta självständigt eller arbeta i gruppvis och sedan kombinera sina kedjereaktioner med varandra?

Svar

Det finns många sätt att jobba med konstruktionsuppdraget och det går att tänka sig olika upplägg. Ett tips för att komma i gång kan vara att hämta inspiration från filmer på till exempel Youtube. En sökning på ”chain reaction ideas” eller liknande kan ge en hel del tips och idéer för att komma i gång och även tips på vilka material som kan tänkas fungera att använda.

Det är fritt att använda vilka material som helst. Det enda material som måste finnas med är korv och ett bröd eftersom kedjereaktionen ska sluta med att en korv hamnar i ett bröd. Vi ser gärna att återvunna material används. Kanske går det att hitta material på skolan, om eleverna vill ta med hemifrån går det så klart också bra.

Det går att göra upplägget i klassen på många olika sätt. Till exempel kan klassen delas in i mindre grupper där varje grupp bygger en mindre kedjereaktion som sedan kopplas ihop till en stor. Ett annat sätt att jobba kan vara att olika

2 Fråga: Får eleverna använda sig av ett radiostyrt fordon (som styrs av en människa) i sin kedjereaktion?

Svar

Det är ett gränsfall, i så fall borde den som styr fordonet på något sätt ingå i kedjereaktionen. Tänk på att det finns en risk att de klasser som bedömer ert bidrag inte anser att det är en kedjereaktion som är komplicerad, underhållande, spektakulär och tilltalande om det är svårt att förstå hur det radiostyrda fordonet ingår i en större kedjereaktion.

3 Fråga: Hej, vi har en fråga om hur noga det är med tiden, det står att filmen får vara max 3 min och att reaktionen ska vara i 1-2 min. Gör det något om reaktionen blir upp mot 3 min?  Tror inte reaktionen blir längre men eleverna är oroliga om deras kedjereaktion kommer bli ogiltig om den tar 3 min eller lite mer.

Svar

Eftersom vi har specificerat tiderna i konstruktionsuppdraget så är det de som gäller. Det är andra tävlande klasser som är med och bedömer och de kommer att titta på om korven hamnar i brödet inom ramen av 2 min. när de poängsätter de olika kedjereaktionerna.

4 Fråga: Mina elever och jag undrar hur mycket redigering som får finnas i filmen? Vi är med på att vi inte får klippa, men kan vi lägga till musik? Kanske någon text som kan förklara vad som händer? Kan vi filma någon del i slow motion så att det går lättare att se vad som händer?

Svar

Filmen skall vara maximalt vara två minuter lång och konstruktionen skall filmas i en enda tagning utan klipp. Att det ligger någon förklarande text eller musik motsäger inte det. Sekvenser i slowmotion gör att det inte går att bedöma hur lång tid förloppet tar, så filmningen behöver ske i rätt hastighet genom hela förloppet.

5 Fråga: Vi läste att inga identifierbara personer får vara med i reaktionen. Jag fick frågan om det då är okej om eleven i fråga bär mask.

Svar

Det går bra om en elev bär mask så att ansiktet inte går att känna igen. I fjol var det en hel klass med på en film som höll A4-papper framför sina ansikten.

6 Fråga: Får man använda bränsle?

Svar

Ja, det är helt okej att inom kedjereaktionen starta t ex en bensindriven motor som sedan sätter igång nästa del i kedjereaktionen. Det går också bra att använda bränsle för att tända eld på något, t ex för att bränna av en tråd eller liknande. Men själva tändningen borde på något sätt ingå i kedjereaktionen. Dessutom måste hanterandet av eld alltid ske på ett säkert sätt.

7 Fråga: Är det tillåtet att använda programmering (arduino mm) och elmotorer i kedjereaktionen?

Svar

Det är inte förbjudet att använda motorer eller programmerbar utrustning, så det kan fungera om det tydligt framgår att de ingår i en större kedjereaktion. Men tänk på att det är andra klasser som kommer att bedöma enligt vad de anser vara en komplicerad och tilltalande kedjereaktion. Det finns en risk att de inte sätter så höga poäng om det blir alltför mycket motoriserade inslag i förhållande till mekaniska energiomvandlingar i kedjereaktionen.

8 Fråga: Vår klass undrar om man får ha med ett el-piano i konstruktionen som bara ska spela några toner?

Svar

Ja, det går jättebra. Man kan ha i stort sett vad som helst med i konstruktionen. Det enda som är viktigt är att alla delar ska vara med som en del i kedjereaktionen och inte behöver något nytt ingripande utifrån.

Lycka till med uppdraget!