Samarbeten

Teknikåttan är ett samarbeten mellan tio lärosäten som arrangerar T8Frågetävling och T8Konstruktionsuppdrag varje år. Verksamheten drivs och finansieras av de samarbetande lärosätena och samordnas via en nationell projektledare, regionala projektledare samt en vetenskaplig grupp.

Samarbetspartners på nationell nivå

T8:s nationella samarbetspartners, Tekniska museet i Stockholm och Sandvik, stärker verksamheten på nationell nivå och bidrar med kompetens samt medel till klasser för resor, kost och logi i samband med riksfinalen.

Samarbetspartners på regional nivå

T8:s regionala samarbetspartners; Ericsson och Ljungbergfonden stödjer de regionala tävlingarna och bidrar med kompetens samt medel på regional nivå i samband med regionfinalerna.