Vad är Teknikåttan?

Kreativ problemlösning och samarbete

Teknikåttan är en nationell tävling i teknik, naturvetenskap och matematik och vänder sig till alla Sveriges elever i årskurs åtta. Tävlingen anordnas av tio svenska lärosäten och ger en inblick i pågående forskning, vardagsnära teknik samt presenterar nya perspektiv på naturvetenskapliga fenomen. Vi visar att teknik, naturvetenskap och matematik finns i vår omgivning och kan vara roligt och kreativt samtidigt som det är viktigt för att nå en hållbar framtid.

Syftet med Teknikåttan är att stimulera ungdomars intresse för teknik, naturvetenskap och matematik (STEM) och få fler att upptäcka och välja utbildningar och yrkesinriktningar inom dessa sektorer. Samhället har stora behov naturvetenskaplig och teknisk kompetens som kan bidra till en grön omställning, enegiförsörjning, digitalisering och bevarande av biologisk mångfald. Även för den enskilda eleven är kunskaper inom STEM viktiga för att hen ska kunna fatta medvetna beslut och kunna påverka samhället och sin framtid.

Snabba fakta om Teknikåttan

NÄRA SAMARBETE MELLAN TIO LÄROSÄTEN
Teknikåttan startade 1993 vid Linköpings tekniska högskola och är dag rikstäckande med tio lärosäten som arrangerar tävlingen tillsammans.

STEM-ÄMNEN I FOKUS
Teknikåttan utgår från STEM-ämnen – ett samlingsbegrepp som inkluderar naturvetenskap, teknik och matematik (eng. science, technology, engineering, math) och beskriver ett ämnesöverskridande, innovativt tänkande som behövs för att lösa ett samhälles utmaningar. Ofta lägger man till ett A (eng. art), STEAM, som inkluderar även dans, bild, musik och drama.

TVÅ SEPARATA TÄVLINGAR
Teknikåttans frågetävling är en kvaltävling i form av en intresseväckande och inspirerande film. De klasser som presterar bäst går vidare till en regionfinal på det lärosäte som skolan tillhör. De klasser som vinner regionfinalen går sedan vidare till en riksfinal på Tekniska museet i Stockholm. Konstruktionsuppdraget är en utmaning med fokus på praktisk problemlösning och ingenjörskap.

20 000 ÅTTONDEKLASSARE
I Teknikåttans frågetävling och Konstruktionsuppdraget deltar 20 000 elever varje år.

UNIKT UTBILDNIGSMATERIAL
Tillsammans öppnar vi upp unika miljöer och strävar efter att göra STEM-ämnen än mer levande och för eleverna. Frågefilmerna är inspirerande, utbildande och håller hög kvalité. De ger en inblick i spännande miljöer, forskning i framkant och en bredd av människor och yrken från hela Sverige. Skolor har möjlighet att fritt använda tidigare års filmer i sin undervisning.

LÄROPLANSKOPPLING
Frågor samt praktiska uppgifter är konstruerade så att de ska följa läroplanen och möta de förmågor som beskrivs där.

FORSKARE & LÄRARE
All material är framtaget av pedagoger, forskare och experter knutna till den deltagande lärosätena.