T8 Frågetävling

Utmana dina elever med Teknikåttan

T8Frågetävling är en allmänbildande frågetävling i teknik, matematik och naturvetenskap för elever i årskurs åtta i hela Sverige. Frågorna är både praktiska och teoretiska. Syftet med Teknikåttan är att stimulera elevernas fantasi, kreativitet och uppfinnarförmåga, men också att ge stöd och inspiration till dig som undervisar i dessa ämnen. Tävlingen arrangeras av tio universitet och högskolor och är helt kostnadsfri.

Anmälan

1 sep – 17 jan. Skapa ett lärarkonto och anmäl den klass/de klasser som ska tävla. Tävlingen är gratis!

Kvaltävling

23 jan – 31 jan. Kvaltävlingen sker på den egna skolan och tar ca 40-60 minuter att genomföra. Tävlingen är digital och eleverna svarar individuellt på frågor presenterade i en inspirerande film.

Regionfinal

10 april. Kvaltävlingens klasser med regionens högsta poäng möts i en regionfinal vid ett universitet/högskola. Indelade i grupper löser hela klassen olika utmaningar och bidrar till klassens resultat.

Riksfinal

22 maj. På Tekniska museet möts de vinnande klasserna från regionfinalerna runt om i Sverige. Teknikåttan står för resa, övernattning och lunch.

Teknikåttan 2025

Tävlingen är kostnadsfri att anmäla sig till! T8Frågetävling genomförs under vårterminen och består av en kvaltävling, en regionfinal och en riksfinal. Kvaltävlingen sker under en vecka i januari och februari. Du som lärare kan själv välja när under den veckan som din klass ska tävla. T8Konstruktionsuppdrag är en separat tävling,

När du anmäler din klass eller skola skickas din anmälan automatiskt till lärosätet för din region. Kontaktpersonen från din region skickar dig information i god tid så att du hinner förbereda dig. Om du vill komma i kontakt med ”ditt” lärosäte, hittar du uppgifterna till din kommuns lärosäte i Kontakt.

Kvaltävlingen på skolan

Kvaltävlingen genomförs online på den egna skolan och innebär att  ett antal flervalsfrågor presenteras i en inspirerande och informativ frågefilm. Eleverna matar in svaren individuellt på Teknikåttans hemsida. Räkna med att cirka 60 minuter behöver tas i anspråk. Resultaten samt rätt svar på frågorna publiceras under februari månad och klasser som har gått vidare kontaktas av sitt regionala lärosäte. Klasser med de bästa resultaten går vidare till regiontävlingen. Inför kvaltävlingen kommer du som lärare får mer tävlingsinstruktioner och material från Teknikåttan.

Regler för kvaltävlingen

 • Det är bara elever i anmälda åttondeklasser i Sverige som kan delta.
 • Det är bara lärare som kan anmäla en klass till tävlingen.
 • En tävlande klass kan ha olika många elever men det är hela ordinarie klassen som ska tävla. För att gå vidare till region- och riksfinal måste man vara min. 10 elever och max. 36 elever.
 • Varje tävlande klass ska genomföra tävlingen samtidigt och sammanhängande vid ett fritt valt tillfälle under tävlingsperioden.
 • Tävlingen ska genomföras med en ansvarig lärare i klassrummet.
 • Eleverna har max 60 minuter på sig att svara på frågorna.
 • Hjälpmedel: Penna, kladdpapper och linjal.
 • Varje elev i klassen ska svara individuellt på tävlingsfrågorna. Det är inte tillåtet med diskussion och samarbeten eller söka svar på nätet. Läraren har ansvar att se till ett eleverna inte pratar med varandra.
 • Klassen tävlar på webben och svaren sparas och lagras digitalt när eleven är klar. Du som lärare behöver inte göra något mer. Kontaktpersonen från ”ditt” lärosäte tar kontakt med dig för resultat.
Regionfinal på lärosätet

Kvaltävlingens klasser med regionens högsta poäng möts i en regionfinal på ett lärosäte. Indelade i grupper löser hela klassen olika utmaningar och bidrar till klassens resultat. Teknikåttan bjuder på lunch och eventuellt resa till lärosätet. I regionfinalen är prispengarna:

 • 1:a pris 10 000 kr
 • 2:a pris 7 500 kr
 • 3:e pris 5 000 kr


Vinnarna från respektive region går vidare till riksfinalen på Tekniska museet i Stockholm.

Riksfinal på Tekniska museet

Riksfinalen genomförs i samarbete med Sandvik och Tekniska museet i Stockholm. Indelade i grupper löser hela klassen olika utmaningar och bidrar till klassens resultat. Resa och boende för klasserna bekostas av Teknikåttan. I riksfinalen är prispengarna:

 • 1:a pris 20 000 kr
 • 2:a pris 15 000 kr
 • 3:e pris 10 000 kr